Πατήστε για κλείσιμο
Πατήστε για κλείσιμο!
Πατήστε για κλείσιμο!
Πατήστε για κλείσιμο!
Πατήστε για κλείσιμο!
Πατήστε για κλείσιμο!
Εργασίες λατομείου  

Εδώ και πολλά χρόνια ασχολούμαστε με όλες τις εργασίες λατομείου. Το ειδικευμένο προσωπικό μας χρησιμοποιεί με επαγγελματισμό πλήθος μηχανημάτων σχεδιασμένων ειδικά για το σκοπό αυτό.

 

Εργασίες λατομείου & ορυχείου
Τα μηχανήματά μας είναι ειδικά εξοπλισμένα για να ανταποκρίνονται στις δύσκολες συνθήκες του εργοταξίου του λατομείου και του ορυχείου. Ειδικά οχήματα μεταφέρουν τους μεγάλους εκσκαφείς μας. Με σεβασμό επίσης στο περιβάλλον προσπαθούμε να ανακυκλώνουμε τα γηρασμένα υλικά. Η εταιρεία μας πληρεί τους κανόνες ασφαλείας. Ο στόλος των οχημάτων μας ανανεώνεται τακτικά ώστε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας καλύτερες και αποδοτικές υπηρεσίες.
Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνσηm! Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση!