Πατήστε για κλείσιμο
Πατήστε για κλείσιμο!
Πατήστε για κλείσιμο!
Πατήστε για κλείσιμο!
Πατήστε για κλείσιμο!
Πατήστε για κλείσιμο!
Διάφορες εργασίες

Πραγματοποιούμε μελέτες σε κήπους, χωράφια ή άλλους εξωτερικούς χώρους βάσει της προοπτικής τους για μελλοντική εξέλιξη. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης: επεξεργασία και μεταφορά οργανικών υπολειμμάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην κηπουρική όπως επίσης και στη διακόσμηση ή την κατασκευή εδάφους συγκεκριμένου τύπου ή αυλών.

Παραδείγματα: Διακόσμηση κήπου με μεγάλες πέτρες, επαναφορά του επιπέδου σε εδάφη που έχουν υποστεί υποχώρηση, σε τάφρους, αναχώματα, κλπ. (με τα κατάλληλα υλικά οικοδόμησης), τοίχους με πέτρα, διακόσμηση δαπέδων με ξύλο ή πέτρα. Κατασκευή / ανανέωση δρόμων, συνένωση εδαφών, κλπ., όπως επίσης και απομάκρυνση του χιονιού κατά το χειμώνα και συντήρηση κατεστραμμένων δρόμων.
Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση!